AVTOMOBİL FEDERASİYASININ TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ QƏBƏLƏDƏ “OFFROAD” YÜRÜŞÜ KEÇİRİLİB