HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ “KLASSİK AVTOMOBİL SƏRGİSİ” AÇILIB